Emitor ultra zvuka Regulator frekvencije Elektronika Regulator frekvencije

RASTERIVAČ MIŠEVA. Sigurno,kao i ja , imate probleme sa miševima. Ja sam pokušao da taj problem rešim kupovinom jednog aparata za tu namenu.Nisam bio zadovoljan pa sam pokušao da taj problem rešim sam. aparat se zasniva na ultrazvuku koji se širi u okolni prostor. Znači treba odrediti tačnu frekvenciju. Drugi problrm koji treba rešiti jeste portrošnja struje, pošto će ga mnogi koristiti na bateriski pogon. Upotreba integrisanog kola re{ava taj problem (kolo NE 555). Pokušajte napraviti ovaj uredjaj jer je to u suštini multivibrator koji oscilira na visikim frekvencijama.